11

ARICO designberättelse

I processen att återbesöka kunder upptäcktes nya marknadsbehov.Genom kontinuerlig uppmärksamhet på utvecklingen och förändringarna av inhemska kontorsutrymmen och insamlingen av kundfeedback fann Goodtone att det saknas en smal läderstol med en stark känsla för design speciellt för högre chefer på hemmamarknaden.För att fylla denna vakans på marknaden skickade Goodtone ut en samarbetsinbjudan till den tyska designernPeter Hornsom vann Red Dot Design Award och IF Design Award, ochARICO-serienkom till.Två, fem revisioner, prototypen börjar dyka upp I en process av ständig kommunikation och diskussion med designers, justeras också ARICOs designplan upprepade gånger.DeARICOsom du kan se idag skiljer sig mycket från den första versionen av ARICO.Det är den bästa versionen efter störtande och dussintals finjusteringsändringar.

För användningsscenarier för högre chefskontor eller exklusiva konferensrum, ägnar Goodtone särskild uppmärksamhet åt koordineringen av ARICOs komfort och estetik, och har investerat mycket tid och resurser i detaljbearbetning.

1 2 35 6 78 9 10


Posttid: 2021-10-07